Heeft uw elektrische fiets nog voldoende actieradius

Capaciteit Fietsaccu

De Capaciteit van uw accu (Ampere x uur(hour)) is voor een groot deel bepalend voor de actieradius van uw fietsaccu. De capaciteit neemt langzaam af als de accu wordt gebruikt, maar ook als de accu niet wordt gebruikt.

Een exacte bepaling van de resterende capaciteit kan alleen worden uitgevoerd met specialistische apparatuur. Echter kunt u zelf een simpele test uitvoeren om goede indicatie te krijgen van de capaciteit.

Zelf de capaciteit bepalen

Als u de laadtijd van de accu vermenigvuldigd met de stroom die u lader afgeeft, hebt u een goede benadering van de capaciteit van de accu. De werkelijke waarde zal iets lager zijn omdat er bij het laden een deel van de laadstroom verloren gaat aan warmte die ontstaat tijden het laadproces.

Zo werkt het:

Kijk wat de laadstroom is van uw lader ( output) in Ampere. De meeste laders laden met 1,8 of 2 A.  Rijdt de accu helemaal leeg. Sluit de lader aan op de accu. Er gaat nu een laad indicator branden op de lader. Als het lampje uitgaat is het laadproces voltooid. De laadtijd is de tijd tussen het aan- en uitgaan van het lampje op uw laadapparaat. Vermenigvuldig de laadtijd en de laadstroom en u hebt een goede indicatie van de resterende capaciteit van de accu uit uw elektrische fiets.

Rekenvoorbeeld

Hebt u een acculader met een uitgaaande laadstroom van 2 A, en de laadtijd van uw accu is 3.5 uur, dan is de capaciteit dus 2 x 3.5 = 7Ah

One Reply to “Heeft uw elektrische fiets nog voldoende actieradius”

Comments are closed.